+31 (0)642738456 info@com-pass.nl

Leiderschap

Leiderschap begint bij jou als persoon. Wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet zal zich reflecteren met je omgeving. Hoe kom ik over en hoe is de relatie met mijn omgeving? Bereik je met je omgeving datgene wat je wilt bereiken? Ik wil je graag ondersteunen om deze vragen te beantwoorden.

 

Ik vraag mensen vaak of het oortje van hun kopje rechts of links zit. Vanuit verschillende kanten zijn meerdere antwoorden goed. Deze uitbreiding van je eigen perspectief zet je over je eigen beperking heen. Zo is dat ook met je omgeving. Zou je dingen anders doen als je er op een andere manier naar gaat kijken?

Hét wérkt mét ménsen

Waarom leiderschap

Werkt ontplooiend

Is verhelderend

En resultaat verbeterend

Leiders staan tegenwoordig niet meer voor de groep, maar veelal in de groep. Leidinggeven bestaat dus niet alleen uit leiding nemen. Vanzelfsprekend invloed (durven) uitoefenen waar nodig en niet onnodig! Dus daar waar het kan gelijkwaardig, in ieder geval authentiek, uitdagend en doortastend als het moet. Juist mee-bewegend en explorerend als het niet direct lukt. Samen-werkend kom je dus verder. Goed leiderschap ontstaat bij wie je eerste volger(s) willen zijn.

Ik benader dit in gesprekken niet direct vanuit de theorie, maar juist door te luisteren naar wat jij inbrengt. Je hebt immers met de beste bedoelingen gehandeld zonder de gewenste effecten te bereiken. Meestal zit er in de situatie zelf al de oplossing besloten. Daarom tracht ik ook ‘gereedschappen’ aan te reiken die dicht bij je eigen handelingsrepertoire liggen. Kennis is hierin relatief en de kunde is hierin doorslaggevend.

Een goede vraag = het begin van een antwoord

7 + 14 =