+31 (0)642738456 info@com-pass.nl

Verandertrajecten

Veranderen is ont-wikkelen, soms ook noodgedwongen. Loslaten van het vertrouwde waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. Meer van hetzelfde biedt niet meer de juiste oplossing. De wens om te veranderen is een eerste stap in het veranderproces en ik kan je daarin begeleiden om deze stappen concreet te maken.

Ver-anderen is jezelf en/of je omgeving bewust te maken dat de actualiteit vraagt om verandering. Soms vraag dat dus ook te mee-anderen, dat je meebeweegt omdat anderen nog niet begrijpen waar je uiteindelijk naar toe wilt. Weerstand is niet iets van ‘niet willen’, maar van de mogelijkheid om respect te krijgen om je te kunnen aanpassen in een verandering. In een groep zijn er kanjers, dwarsliggers en de stillen, waardoor de aanpak niet uniform, maar juist situationeel is. Dit weten we vaak wel, maar in de praktijk is dit veel weerbarstiger dan het lijkt.

Begrijpen om begrepen te worden

Waarom verandering

Werkt voortdurend

Is ontwikkelend

En inspirerend

Begrip van de dynamiek bij mensen is van cruciaal belang om de verandering op gang te brengen en succesvol te integreren. Men realiseert zich vaak niet dat de veranderaar al veel langer met een verandering bezig is dan zij die met de verandering worden geconfronteerd. Tijdsdruk speelt een rol en leidt vaak tot onduidelijkheid en veel vragen. Anderzijds moeten veranderingen ook niet te lang duren, dit kan tot terugval leiden in het oude vertrouwde. Geloofwaardigheid neemt af en wantrouwen neemt toe, omdat het veranderproces niet tot een goed einde kon worden gebracht.

Theorieën van een verandermodel worden vaak als leidraad gebruikt, terwijl de wezenlijke verandering berust in en tussen de  menselijke relatie. “Begrijpen om begrepen te worden” is een oneliner die ik al 30 jaar gebruik. Ik vraag in het veranderen aandacht voor de noodzaak ervan en voor de mens die de verandering gaat ondernemen.

Een goede vraag = het begin van een antwoord

6 + 15 =