+31 (0)642738456 ln.ssap-moc@ofni

Afscheid nemen van het vertrouwde, ook van de ComPass-site met een verouderde uitstraling is loslaten en spannend. Ver-anderen is dus ook mee-anderen in wat actueel aansluit bij wat aanspreekt.

Veranderen is werken. Veelal vanuit het nog oude en zodoende vertrouwde. Dat stukje bij beetje loslaten en als het ware de stap wagen in het nog onbekende. Dat wat nog niet is opgekomen, is bedacht, geen vorm heeft. Niet als vervolg op het oude uitgedacht; dus geen ComPass 2.0

Nieuw ontstaan en toch wel het goede daarin meegenomen, maar anders geformuleerd en uitgebeeld. Niet zo zeer meer leidend, zoals een gebruiksaanwijzing ons door een nieuw aangeschaft product leidt, maar meer vanuit de ruimte – gunnen. Elkaar ont-moeten en daar de behoefte van wat latent al aanwezig is als het ware samen laten ontstaan. Creatie dus. Creatie begint met samen brainstormen en verwoorden. Daarna krijgt het in de vorm meer substantie.

Vandaar ook dat het beeldmateriaal op de site ruimte laat voor eigen interpretatie en niet vooraanstaand wordt ingevuld met direct een eigenwijs idee dat dan de ruimte niet meer laat voor wat er nog meer zou kunnen ontstaan. Zo werkt het ook in gesprekken met mij, ondersteunen, perspectieven verbreden, samen wat anders waarbij er eventueel opnieuw dingen worden gecreëerd.

Met hartelijke groet,

Gerard Wissink
ComPass